12 oktober 2017 overlast in het gebouw

Geachte Gebruikers,

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat De Kiekmure al enige tijd problemen heeft met de temperatuurregeling. Dat is vervelend voor u als gebruiker en natuurlijk vinden personeel en bestuur dit ook buitengewoon vervelend. We zijn hierover al regelmatig in gesprek geweest met de leverancier, maar zonder het gewenste resultaat.

Wij hebben nu grote druk uitgeoefend op de leverancier om de ongemakken op te heffen. Dit heeft er toe geleid dat een ingehuurd bedrijf aanstaande donderdag, 12 oktober, aan het werk is in De Kiekmure. Dit kan voor onze gebruikers tot enige overlast leiden. Dat spijt ons uiteraard, maar andere opties zijn er helaas op korte termijn niet.

Het bestuur vraagt u om begrip.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van De Kiekmure,

B.A. (Bas) Oosten

Voorzitter