Ga naar hoofdinhoud

Harderwijk – De Roef (Stadsweiden) en De Kiekmure (Stadsdennen) gaan samen verder als stichting MFC Harderwijk. De fusie maakt het voor beide wijkcentra mogelijk om een bredere maatschappelijke functie te vervullen.

De Kiekmure en De Roef behouden hun eigen naam. Belangrijkste verandering van de letters MFC is dat het niet alleen meer zal staan voor multifunctioneel, maar maatschappelijk functionele centra. Uiteraard behouden ze ook het multifunctionele karakter.

Ontmoeten, welzijn en zorg

De Kiekmure en De Roef zijn ontmoetingsplekken voor de wijk waar wijkbewoners voor veel verschillende activiteiten komen. Je komt er weleens voor een kopje koffie of een activiteit. MFC Harderwijk wil graag dat De Roef en De Kiekmure nog meer een plek worden waar iedereen zich thuis voelt.

Naast de functies die beide wijkcentra al vervullen, zal er in het nieuwe concept meer ruimte zijn voor het samenwerken van organisaties op het gebied van welzijn, zorg en Positieve Gezondheid. De ontwikkeling van hiervan gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, gebruikers én omwonenden.

De Kiekmure Dichterbij

De Kiekmure blijft natuurlijk een ontmoetingscentrum voor de wijk en de activiteiten blijven zoals de buurt dat gewend is.

MFC Harderwijk gaat komende tijd ook onderzoeken wat er nog verbeterd kan worden en wat de wensen en ideeën van de buurt zijn. Daarnaast wordt er uitgezocht hoe organisaties uit de wijk op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid een plek kunnen krijgen in De Kiekmure.

Volg de ontwikkelingen en praat mee via www.KiekmureDichterbij.nl

Nieuwbouwplannen 

Voor De Roef zijn de nieuwbouwplannen al in een vergevorderd stadium. De sloop van het oude gebouw is in juni gestart. De nieuwbouw volgt na de zomer.

De Roef is gewoon open op een tijdelijke locatie.

Iedereen is welkom voor activiteiten en bijeenkomsten in De Roef op het terrein van De Rietmeen, Ouverturebaan 1a. Blijf op de hoogte via www.DeRoefHarderwijk.nl

Inschrijven voor de maandelijkse nieuwbrief over de werkzaamheden kan via nieuwbouw@mfcharderwijk.nl.

www.DeRoefHarderwijk.nl en www.KiekmureDichterbij.nl

Back To Top