Het bestuur

Momenteel is het bestuur nog druk bezig om de restpuntenlijst weg te werken die tijdens de nieuwbouw is vormgegeven. Er wordt aan de buitenkant van het gebouw nog hard gewerkt om de gevel af te werken en het terrein klaar te krijgen. Het is nog een heel karwei om dit allemaal in orde te krijgen.
Het bestuur is eind 2014 begonnen met het voorbereiden van de nieuwbouwwerkzaamheden. Vanaf 2015 heeft het bestuur de bouw intensief gevolgd en toestemming gegeven over diverse zaken.
Het bestuur bestond tot september 2016 uit: Berri Arendshorst (Voorzitter), Piet Visch (Secretaris) en Billy Goosen (Algemeen Bestuurslid). Deze maand is Johan Poolen (Penningmeester) toegevoegd aan het bestuur.

Deze vier heren staan aan het hoofd van Stichting De Kiekmure.

opening-17-9-2016-31