Ga naar hoofdinhoud

U bent van harte welkom in onze accommodatie.
Wilt u een bepaalde activiteit organiseren, bijeenkomst houden of een feest organiseren?

Reserveer nu uw ruimte

In ons gebouw zijn veel mogelijkheden. Voor informatie kunt u mailen naar: info@dekiekmure.nl
of bellen naar: 0341 – 43 47 49.

Tarievenlijst

Ons gebouw wordt voornamelijk gebruikt door maatschappelijke organisaties, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk.Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid voor bedrijven om bij ons een ruimte te reserveren. Denk aan een personeelsbijeenkomst, bedrijfsfeest, een cursus/training of een vergadering.

Wilt u een feest organiseren op persoonlijke titel?
Informeer naar de mogelijkheden.

Back To Top