Nieuwjaarsboodschap De Kiekmure en partners 2018

In het jaar 2017 stond “samenwerken” centraal. Zo is er nauwgezet samengewerkt met Zorgdat en de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.
Om het jaar positief af te sluiten en alvast een hartelijke groet te brengen voor 2018 heeft De Kiekmure samen met deze partners een nieuwjaarsboodschap 2018 opgenomen.

Aan woord zijn:
◊ Bas Oosten – Voorzitter De Kiekmure
◊ Theo Goosen – Penningmeester Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk
◊ Carla Venema – Directeur Zorgdat