Ga naar hoofdinhoud

 

PRIVACY REGLEMENT STICHTING MULTIFUNCTIONEEL ZALENCENTRUM DE KIEKMURE

 

Stichting MFZ De Kiekmure (verder te noemen De Kiekmure) acht het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van belang.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgeving verplicht De Kiekmure zich te houden aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

De Kiekmure houdt voor haar bedrijfsvoering geen specifieke bestanden bij met persoonsgegevens.

De Kiekmure houdt wel een klantenbestand bij van verenigingen, stichtingen, andersoortige gezelschappen.

Het is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering dat een relatiebeheerregister met gegevens van contactfunctionarissen van deze verenigingen, stichtingen, andersoortige gezelschappen en bedrijven door De Kiekmure wordt bijgehouden.

Hierbij worden uitsluitend de noodzakelijke gegevens gebruikt die nodig zijn om contact op te kunnen nemen, om gegevens zoals overeenkomsten te kunnen sturen, om bestellingen te doen en om rekeningen te sturen.

De Kiekmure verstrekt geen gegevens uit het relatiebeheerregister klanten aan derden.

 

De Kiekmure houdt eveneens voor eigen gebruik een bestand bij van bedrijven die diensten en goederen aan De Kiekmure leveren. Het is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering dat een relatieregister met contactfunctionarissen van die bedrijven wordt bijgehouden.

 

Als service voor de klanten van De Kiekmure kunnen uit het oogpunt van hun wervingsdoeleinden de contactfunctionarissen van de verenigen, stichtingen en andersoortige gezelschappen gratis op de website van De Kiekmure worden geplaatst doch niet na toestemming van betrokkenen.

 

 

Aldus vastgesteld op 8 januari 2019

 

Het bestuur Stichting MFZ De Kiekmure

Back To Top