Ieder jaar wordt er tijdens de gebruikersvergadering de “jaarrekening” gepresenteerd.
Momenteel is het bestuur druk bezig met het realiseren van de jaarrekening 2016.
Tijdens de gebruikersvergadering zal deze besproken worden.