skip to Main Content

Aan het hoofd van de stichting staat het bestuur. Zij besturen gezamenlijk de stichting en stellen het te voeren beleid vast.

Hans Alfons
(Voorzitter)

Johan Poolen
(Penningmeester)

Diane den Otter
(Secretaris)

Felix Slezak
(Algemeen Bestuurslid)

Thom van de Brug
(Algemeen Bestuurslid)

Back To Top
X