Aan het hoofd van de stichting staat het bestuur. Zij besturen gezamenlijk de stichting en stellen het te voeren beleid vast.

Bas Oosten
(Voorzitter)

Johan Poolen
(Penningmeester)

Diane den Otter
(Secretaris)

Billy Goosen
(Algemeen Bestuurslid)